Γλώσσα:
forum.atheia.gr - Εγγραφή

Με την πρόσβαση στο “forum.atheia.gr”, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από όλους τους παρόντες όρους. Αν δεν αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από όλους τους παρόντες όρους τότε παρακαλούμε μην δημιουργήσετε λογαριασμό και να μην χρησιμοποιήσετε το “forum.atheia.gr”. Είναι πιθανόν να μεταβάλλουμε τους όρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή και θα επιδιώξουμε να σας ενημερώσουμε για αυτό με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο, όμως ενδείκνυται να ξαναδιαβάζετε τακτικά την παρούσα σελίδα, καθώς η συνεχιζόμενη χρήση του “forum.atheia.gr” μετά τις εκάστοτε αλλαγές δείχνει πως δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους με την ανανεωμένη και/ή τροποποιημένη μορφή τους.

Δεσμεύεστε να μην δημοσιεύσετε στην αγορά και να μην αποστείλετε μέσω της αγοράς υλικό με χυδαίο, συκοφαντικό, υβριστικό, προσβλητικό ή απειλητικό περιεχόμενο, ούτε υλικό με πρόθεση την εξαπάτηση, τη βλάβη, ή την παρεμπόδιση των άλλων μελών στη χρήση της παρούσας αγοράς, ούτε διαφημιστικό υλικό για κερδοσκοπικά, πορνογραφικά, παράνομης διαμοίρασης υλικού, ηλεκτρονικού τζόγου και γενικότερα εμπορικού χαρακτήρα sites, ούτε υλικό που παραβιάζει νόμους είτε της χώρας σας, είτε της χώρας στην οποία φιλοξενείται το “forum.atheia.gr”, είτε το Διεθνές Δίκαιο. Η δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου είναι δυνατόν να οδηγήσει στην άμεση και μόνιμη διαγραφή σας, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Υπηρεσίας Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον κρίνουμε απαραίτητο.

Η διεύθυνση IP κάθε δημοσίευσης καταγράφεται για την δυνατότητα επιβολής των παρόντων όρων. Δέχεστε ότι αρμόδια για εφαρμογή των κανονισμών είναι αποκλειστικά η συντονιστική ομάδα, κατά την κρίση και διακριτική ευχέρεια της και ότι το “forum.atheia.gr” έχει το δικαίωμα να απομακρύνει, να επεξεργαστεί, να μετακινήσει ή να κλείσει ένα θέμα συζήτησης οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιλέξει. Σαν μέλος δέχεστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε εισάγει αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Αν και αυτές οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συναίνεσή σας, ούτε το “forum.atheia.gr” ούτε το phpBB θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απόπειρα ηλεκτρονικής εισβολής ή παραβίασης η οποία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε απώλεια αυτών των δεδομένων. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στο φόρουμ, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή πληροφοριών και ενημερώσεων από τη διαχειριστική ομάδα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα κάνετε στον πίνακα ελέγχου μέλους.

Η ιστοσελίδα μας είναι βασισμένη στο λογισμικό phpBB, που είναι ένα bulletin board solution κάτω από Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (General Public License ή GPL) και μπορεί να μεταφορτωθεί από την σελίδα http://www.phpbb.com. Η ομάδα του phpBB δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή στο περιεχόμενο και τους στόχους, τους οποίους ακολουθεί ο χρήστης με αυτό το λογισμικό, λόγω των κανονισμών του GPL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το phpBB, παρακαλούμε δείτε τα παρακάτω: http://www.phpbb.com/.Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com